O společnosti

CertifikátyStruktura společnostiHistorieSkupina InterlactoInovace výroby a balení tekutých mléčných výrobků a nápojůInovace mléčných výrobků s využitím membránových procesů2019 – realizace úsporných energetických opatření ve výrobním areálu společnosti BOHEMILK, a.s. Linka na formování sýru NIVA

O společnosti

Inovace mléčných výrobků s využitím membránových procesů

Společnost BOHEMILK, a.s. realizuje ve spolupráci s Vysokou školou chemicko – technologickou v Praze projekt s názvem „Inovace mléčných výrobků s využitím membránových procesů“. Inovační projekt společnosti BOHEMILK a.s. bude řešit vývoj dvou nových produktů, a to konkrétně fermentovaného proteinového dezertu zrajícího v obalu a sušeného koncentrátu mléčných bílkovin. V rámci projektu bude investováno do technologie, která umožní výrobu výše zmíněných produktů. Zavedení nových procesů také umožní inovovat stávající výrobu pomocí nových výrobních postupů.

Projekt je realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020, v rámci Opatření 16. Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Dne: 29.5.2018Název projektu: Inovace mléčných výrobků s využitím membránových procesů
Cílem operace: Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh  Spot 1   Spot 2   Spot 3   Zavřít