O společnosti

CertifikátyStruktura společnostiHistorieSkupina Interlacto2019 – realizace úsporných energetických opatření ve výrobním areálu společnosti BOHEMILK, a.s. Linka na formování sýru NIVAWhistleblowingFVE BOHEMILK, a. s.

O společnosti

Linka na formování sýru NIVA

Společnost BOHEMILK, a.s. ve svém provozu NIVA Dolní Přím realizuje projekt s názvem „Linka na formování sýru NIVA“. V rámci projektu bude provedena investice do mechanického zařízení určeného k plnění forem a solení do zrna po odkapu syrovátky.

Projekt je realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2014-2020 v rámci Opatření 4 Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Dne: 18.2.2021


Název projektu: Linka na formování sýru NIVA
Cílem je: investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané
hodnoty zemědělských produktů.


Projekt je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.  Spot 1   Spot 2   Spot 3   Zavřít